Your Ad Here

Puneri शहाणपणा.........  

Posted by Vinod Malgewar in ,

Puneri शहाणपणा..........

---------------------------------------------------------------------

***"दोन वाईट गोष्टींमधून एक निवडायची वेळ आल्यास अशी गोष्ट निवडा जी तुम्ही पूर्वी करून पाहिली नाही." ***

---------------------------------------------------------------------
"
ग्लास अर्धा भरलेला आहे की अर्धा रिकामा आहे
याचा विचार करण्यात वेळ न घालवता,
ग्लास रिकामा झाल्यावर धुणार कोण याचा विचार करावा."

--------------------------------------------------------------------------------------------

जुनी मोटर कार खरेदी करावयाची असल्यास , तिची योग्य किंमत ठरविण्याची पद्धत
जी कार आवडेल ती दोन तास ट्रायलसाठी मागून घ्यावी व अशाच दुसर्‍या जुन्या
गाड्यांच्या डिलरकडे घेऊन जावी. त्याला सांगावं की , तुम्हाला ही गाडी विकायची
आहे. किती किंमत येईल ?
तो सांगेल ती किंमत गाडीची खरी किंमत !
---------------------------------------------------------------------
तुम्ही बरोबर असता तेव्हा कोणी तुम्हाला लक्षात ठेवत नाही,
तुम्ही चुकता तेव्हा कोणी तुम्हाला विसरत नाही ....

---------------------------------------------------------------------

हुशार बायको नेहमी नवऱ्याचे इतके पैसे खर्च करते की त्याला दुसऱ्या बाईचे लाड
पुरवणं अशक्य व्हावं!!!

---------------------------------------------------------------------

जगात एकच सर्वात सुंदर मूल आहे आणि प्रत्येक आईपाशी ते असते,असा एक सुंदर
सुविचार तुम्ही वाचला असेलच. त्याचा उत्तरार्ध माहिती आहे का?
जगात एकच सर्वात सुंदर बायको असते आणि ती प्रत्येक शेजाऱ्यापाशी असते!!!!

----------------------------------------------

This entry was posted on Sunday, October 25, 2009 at 9:48 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Post a Comment