Your Ad Here

Marathi PJs  

Posted by Vinod Malgewar in

एक माणूस दूध पिता पिता मरतो.........कसे काय????????

Think

think

Ans. सिंपल आहे..........म्हॆस खाली बसते......

-----------------------------------------------

एकदा एक माणूस लग्नाला आल्याचा तुकडा (ginger) घेउन जातो. का बरे ???

think

think

Ans. सरळ आहे, कारण लग्नाच्या पत्रिकेवर लिहीलेले असते की लग्नाला 'आल' च पाहिजे..

-----------------------------------------------

एका माणसाची मुलाखत घेतली जाते. त्याला प्रश्न विचारला जातो.

साहेब : Ford म्हणजे काय??
माणूस : Ford म्हणजे गाडी.
साहेब : गुड . Then what is Oxford??
माणूस : Oxford म्हणजे बॆलगाडी.
-----------------------------------------------
वटपोर्णिमेच्या दिवशी वडाच्या झाडाची पुजा केल्यानंतर बायका काय म्हणतात....????

think

think

Ans. वडा-पाव
-----------------------------------------------
अनुपम खेर ला वर्षाअखेर मुलगी झाली........तिचे नाव काय असेल????????

think

think

Ans. वर्षा अ.खेर

This entry was posted on Monday, September 7, 2009 at 8:31 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Post a Comment