Your Ad Here

Marathi Humor  

Posted by Vinod Malgewar in

राजेसाहेब (टाळी वाजवुन) : कोण आहे तिकडे?
सेवक : मी महाराज..
राजेसाहेब (रागावुन) : मुर्खा, मी महाराज? का तु महाराज?

--

एकदा एक माणुस पुणे-दिल्ली रेल्वेने प्रवास करत असतो.
त्याच एका गुंडाशी भांडण होत.
गुंड म्हणतो "एक कानाखाली वाजवेन तर सरळ दिल्ली ला पाठविन."
माणुस म्हणतो "जरा हळु मारा, मला भोपाळला उतरायच आहे".

--

हस्तव्यवसायाच्या शिक्षिकेने सर्व मुलांना पुठ्ठयाचे घर बनवून आणण्यास सांगितले. त्यानुसार बंडूखेरीज सर्वांनी घरे बनवून आणली. बंडूने नुसते कागदाचे कापलेले तुकडे दिले.
"गाढवा, याला काय घर म्हणतात का?" बाई ओरडल्या.
"हो बाई, आमचे घर लातूर जिल्हयात होते. सध्या ते असेच आहे." बंडू शांतपणे म्हणाला.

--

वडील : हे काय गणितात कच्चा, इंग्रजीत नापास, मराठीत शुन्य, वर्तणूक वाईट, अक्षर घाणेरडे.
मुलगा : बाबा, पुढे वाचा, आरोग्य चांगले आहे..

--

शाळेचा पहीला दिवस असतो..
शिक्षक : अरे तु उठ.. तुझ नाव सांग..
पहिला विद्यार्थी : नरु
शिक्षक : अरे अस नाही म्हणायच, "नारायण" अस पुर्ण म्हणायच..
शिक्शक (दुसऱ्या विद्यार्थ्याला) : बाळ, आता तु तुज नाव सांग बघु..
दुसरा विद्यार्थी : "रामायण" !!!

--

शिक्षक : कोणी मला "राजा राम मोहन रॉय" बद्दल माहिती सांगेल का ?
एक विद्यार्थी : ते चार चांगले मित्र आहेत..

--

This entry was posted on Thursday, May 7, 2009 at 6:35 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Post a Comment