Your Ad Here

प्रेम म्हणजे नक्की काय असतं ?
प्रेम म्हणजे नक्की काय असतं?

तुझ्या-माझ्या मनातल्या 
प्रत्येक निरुत्तरित प्रश्नाच उत्तर असतं!
आपल्या प्रत्येक सुखदुःखात  
आपला आधार असतं ,
का …
परस्परांवरच्या विश्वासानं 
द्रुढ होत जाणारं नातं असतं?
प्रेम म्हणजे नक्की काय असतं ?
एक्मेकांच्या आठवणीत वाहीलेला 
एक छोटासा आसवं असतं?
की…
आयु्ष्यभर एक्मेकांच्या सोबतीनं जगण्याचं 
दिलेलं एक वचन असतं?
हे सगळं म्हणजे प्रेम असतच
पण ते एव्हढच नसतं,
ते असतं एक पुर्ण सत्य 
आपल्या जीवनाला-जगण्याला अर्थ देणारं!!

This entry was posted on Friday, May 1, 2009 at 8:37 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

3 comments

Anonymous  

Prem tumcha aamhacha same aaste

July 30, 2010 at 7:53 AM

Chan!

January 13, 2012 at 2:06 AM
Anonymous  

gooooooood.

February 16, 2013 at 1:15 AM

Post a Comment

Post a Comment