Your Ad Here

इन्डीकेटर  

Posted by Vinod Malgewar in

- इन्डीकेटर

एका माणसाने त्याच्या बायकोला कारमधून खाली उतरुन मागचा इंडीकेटर काम करतो की नाही हे बघण्यास सांगितले. ती खाली उतरली आणि कारच्या मागच्या बाजुला जावून बघू लागली. कारमधे बसलेल्या तिच्या नवऱ्याने इन्डीकेटर सुरु करुन तिला विचारले, '' बघ बरं आता काम करतो की नाही?''

'' आता काम करतो आहे... आता नाही ... आता करतो ... आता नाही... आता करतो ... आता नाही '' त्याची बायको सांगत होती.

This entry was posted on Tuesday, August 18, 2009 at 11:08 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Post a Comment